Framtiden är redan här

Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling

© 2013 Författarna: Jenny Stenberg, Hans Abrahamsson, Henric Benesch, Martin Berg, Pål Castell, Emma Corkhill, Sara Danielsson, Anna Fridén, Rakel Heed Styffe, Lars Jadelius, Vanja Larberg, Nazem Tahvilzadeh

Boken kan beställas i pappersform från någon av författarna eller laddas ner här som pdf

Invånarens roll i planering och stadsutveckling håller på att förändras och samhällsbyggande sker i nya former där medborgardialoger får allt större utrymme. Synen på medborgardeltagande utvecklas och tjänstemän på olika nivåer och från skilda förvaltningar får ett delat ansvar för helheten. Deras arbete balanserar hela tiden mellan kontroll och öppenhet.

Tolv deltagare i forskningsprojektet Mellanplats skriver om dialogens platser och former med utgångspunkt i två stadsdelar i Göteborg. Texterna handlar om makt och dialog, om medskapande design, om dialogens politik och om att en ny roll för planerare håller på att utvecklas.

Vi vänder oss med dessa texter till alla som arbetar med och är intresserade av stadsutvecklings- och demokratifrågor. Vi hoppas att vi kan ge nya intressanta infallsvinklar som kan bli användbara i det dagliga arbetet med att utveckla inkluderande och hållbara städer.

Göteborg, Chalmers tekniska högskola, ISBN 978-91-980300-7-5

Förord

Del 1 | En värld i rörelse

Del 2 | Dialog i tiden

Del 3 | Platser och röster

Del 4 | Form och möjligheter

Del 5 | Nya roller och utsikter

Referenser