Konferens

Den 27 februari 2013 organiserade Mellanplatsprojektet som avslutning en heldag på Mixgården i Hammarkullen. Ungefär 75 personer deltog. Dagen dokumenterades av filmare Nasrin Pakkho och i filmen ovan kan man få inblick i vad som hände under dagen och vad olika människor tycker om medborgardialog i stadsutveckling. Det finns också några intervjuer i filmen med boende i Angered som har filmats i det tidigare forskningsprojektet Den lärande staden.

Konferensen vände sig till alla och lockade främst tjänstemän av olika slag men även politiker, forskare, lärare, studenter och boende. På förmiddagen berättade två särskilt inbjudna – Ulla Gawlik och Peter Rundkvist – om hur hur de uppfattat sin läsning av boken Framtiden är redan här vilken vi hade release party för på konferensen. Ulla, aktiv i Bergsjön bl a med Tikitut, presenterade en syn som kanske präglas av att hennes perspektiv främst är civilsamhällets, medan Peter som anställd i Utveckling Nordost hade läst boken mer ur perspektivet kommunanställd.

Efter deras samtal, som leddes av Vanja Larberg, testade konferensdeltagarna under ledning av Rakel Heed Styffe och Emma Corkhill ett verktyg för dialog, soft shoe shuffle, vilket används inom en metod kallad deep democracy för att lyfta fram allas röst i en dialogprocess och efterhand polarisera diskussionen och utveckla en kunskap och förståelse för varandras perspektiv.

Eftermiddagen inleddes med två föredrag av Nazem Tavilzadeh och Jenny Stenberg som handlade hur man kan länka mellan det som samhället bjuder in till när det gäller stadsutvecklingsdialog och det som invånare gör av egen kraft och på eget iniativ. Denna fråga diskuterades sedan i grupper under en timme och summerades i helgrupp under en session ledd av Pål Castell.

Rakel Heed Styffe, som var konferensier, avslutade konferensen med att tacka Martin Berg som samordnat arbetet inför dagen och ungdomar och personal på Mixgården, Erika Höjer och flera andra, som öppnat sina dörrar för vår konferens och serverat deltagarna frukost, fika och fantastiskt god lunch under kökschef Norberto ’Pelusa’ Cornaglia. Efteråt tog några konferensdeltagare chansen att få en rundvandring i Hammarkullen ledd av två ungdomar.