Röster från Backa

Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var en gemensam odling där alla som ville kunde vara med och odla och skörda. Gåsagången Gror! pågick under två odlingssäsonger, men avslutades då det var svårt att engagera tillräckligt många boende. För att få en personlig inblick i projektet och låta olika perspektiv komma fram har jag gjort två intervjuer med personer som på olika sätt varit inblandade i Gåsagången Gror! Den första skildrar hur en boende engagerar sig för att skapa något positivt i sitt område och den andra visar hur en anställd på bostadsföretaget försöker möta och stötta engagemang.

av Sara Danielsson

Sara Danielsson är inredningsarkitekt på designstudion Design Stories, anställd på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs Universitet samt arbetar på Mistra Urban Futures med ett projekt som handlar om stadsodling.

Intervju med Elemi Bandholtz
»när jag flyttat till Backa blev jag så upprörd över orättvisor och miljöförstöring och då måste man ju börja någonstans«

Vem är du?
Jag heter Elemi Bandholtz och jobbar som personlig assistent. Jag har flyttat från Skåne till Göteborg och bott här i fem år nu, först i Kortedala och sedan 3,5 år i Backa. Jag trivs bra i Backa! Det är jättenära stan och ändå mysigt med mycket grönområden.

Hur har du varit engagerad i din stadsdel?
Jag har varit med och startat upp Gåsagången Gror! och tack vare odlingen blev jag även engagerad i den lokala Hyresgästföreningen och styrelsemedlem och miljöansvarig där. Jag blev så arg på dem för att de var så negativa till allt så jag tänkte att jag måste gå med där. Nu ska Hyresgästföreningen få våra pallkragar och driva vår odlingsidé vidare, fast på marken utanför deras lokaler. Tack vare odlingen träffade jag också två andra boende som jag startat pysselkvällar och läxläsning tillsammans med, för barn i området. Vi tre startade också en second-hand där vi sålde fungerande prylar som vi hittat i soprummen och även saker som boende lämnat in. Second-handen fick låna en tom lokal av Familjebostäder gratis och all vinst gick till barnens pysselkvällar. Vi hade ingen el i början så vi satt med tända stearinljus, det var mysigt. Tyvärr får vi inte vara kvar i Familjebostäders lokal på grund av spring i källaren. Vi får inte heller använda Hyresgästföreningens lokaler till second-handen så vi har lagt ner den.

Vad är det som driver ditt engagemang?
Jag har inte varit en engagerad person tidigare. Det var först när jag bodde i Kortedala som jag tänkte att jag skulle gå med i någon förening. Sedan när jag flyttat till Backa blev jag så upprörd över orättvisor och miljöförstöring och då måste man ju börja någonstans.

rosterfranbacka

Mellanplatsprojektet var med och bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i Backa. Foto Sara Danielsson

Hur stort inflytande har boende över stadsdelens utveckling i Backa?
Det vet jag inte. Hade man bara gått samman så tror jag att man hade haft jättemycket inflytande. Man behöver inte ha medhåll från politiker och bostadsbolag om man är tillräckligt många människor som vill något. Jag hade velat att det fanns fler som jag i mitt bostadsområde, men det kanske finns fler som jag som sitter hemma i sin lägenhet, som jag gjorde innan odlingsprojektet startade. Jag pratar knappt med mina grannar så jag vet inte.

Vilket gehör och stöd har du fått för dina idéer?
Mina vänner och föräldrar, som inte bor i stadsdelen, tycker det är skitbra att jag engagerar mig så mycket. I stadsdelen har det inte varit så mycket stöd, det skulle vara ifrån Familjebostäders miljövärd Roland Apell i så fall. Några boende har också stöttat min idé med second-handen.

Vilka hinder har du stött på i ditt engagemang?
Det är så krångligt så fort man vill göra något och man måste fråga hit och dit. När man kommer med sitt engagemang och sina idéer vill man inte höra att »det har vi redan försökt« och »redan gjort« och »det fungerar inte«. Då blir man jätteledsen. Det är bättre att försöka igen och se vad man kan göra bättre nästa gång. Om det inte funkar så kanske man försöker på fel sätt! Hyresgästföreningen har varit kritisk till odlingen och second-handen och jag tror det beror på att de inte varit med och organiserat det. Vi har inkräktat på deras område, tycker de. Nu har de blivit mycket mer tillmötesgående när vi är flera nya personer i styrelsen. Några boende i området har klagat en del på att odlingen varit misskött. Dessa personer är kritiska till mycket annat också och ser inte det positiva med saker. Jag förstår inte varför man inte kan samarbeta istället?

I vilka frågor borde de boende vara mer involverade?
De boende borde vara mer involverad i frågor som handlar om miljön i området och säkerheten. Nu när jag varit engagerad i projekt så är det många som kommer fram till mig och har åsikter om belysning etc. Det första de gör är att gnälla, men det är ju bättre att de pratar med Familjebostäder och ger ett förslag.

Vad tror du om framtiden när det gäller boendeinflytande?
Det är ju inne med miljötänkande och förhoppningsvis inser de boende att de måste engagera sig för att försöka förändra saker. Sedan beror det ju på hur många som kan gå samman och det är bra att ha Hyresgästföreningen i ryggen för det är en stor och stark organisation. Jag kan inte stå där ensam och skrika att man ska sopsortera precis allt

Odlingsdag med Gåsagången Gror! i Backa. Foto Sara D small

Gemensam odlingsdag med Gåsagången Gror! i maj 2011. Familjebostäders miljövärd Roland Apell bidrar med jord och växter. I den nedlagda tygaffären i bakgrunden startar sedan Elemi Bandholtz en second-hand. Foto Sara Danielsson

Intervju med Roland Apell
»Det gäller att få igång fler aktiviteter ihop med de boende och jag tror att Familjebostäder kan ta en mer aktiv roll i detta i framtiden«

Vem är du?
Jag heter Roland Apell och jobbar som miljövärd för Familjebostäder på Gåsagången i Backa sedan två år tillbaka. Som miljövärd sköter jag miljön utomhus och tar främst hand om de gröna ytorna. Vi på Familjebostäder försöker utveckla Backa till att bli en bättre boendemiljö. Vi har startat upp en del projekt, bland annat Gåsagången Gror! Vi har även startat upp nattvandring där jag har varit med och vandrat i området på kvällarna och nu planerar vi att starta upp något som kallas för grannsamverkan för att öka tryggheten i området.

Hur skulle du beskriva stadsdelen Backa?
Backa har ett dåligt rykte och tidningarna skriver mycket negativt om Backa. Under de tillfällen som jag har varit ute och nattvandrat har jag aldrig stött på några problem överhuvudtaget, inte ens i Backa Röd som har sämst anseende. Bostadsområdet Gåsagången är väldigt lugnt med låg omflyttning. Många hyresgäster har bott här sen området byggdes på 1960- och 70-talet och de trivs bra.

Hur arbetar du med boendeinflytande?
Boendeinflytande från min sida är att jag försöker ge bort jord och låna ut redskap som gräsklippare till boende som vill sköta sina uteplatser. De boende kan alltid komma till oss och fråga om de behöver verktyg eller råd och tips. Jag försöker att vara rättvis så att alla får lika mycket hjälp och utgår alltid ifrån vad folk vill ha istället för att styra dem.

Vad ser du för fördelar med boendeinflytande?
De boende blir mer aktsamma och bryr sig mer om området när de får vara med och bestämma lite hur det skall se ut. Engagerade boende lär känna sina grannar och övriga boende bättre och kan starta grannsamverkan och olika aktiviteter i området. Den enda svårigheten är att alla inte orkar engagerar sig. De flesta förväntar sig att någon annan tar ansvar och om en eller två personer är väldigt aktiva i ett projekt så tror de andra att dessa personer löser allt. Det bästa är om man kan jämna ut ansvaret och få alla att engagera sig, men detta är mycket svårt.

Hur når du ut och får människor att engagera sig?
Den svåra frågan är hur man fångar upp hyresgästerna? Vi försöker att gå ut med lappar i trappuppgångarna men vi hittar informationen som vi delat ut i soporna dagen efter och det blir ofta dålig uppslutning. Däremot är det väldigt viktigt för många boende att de har en social kontakt med mig och många boende pratar med mig när jag är ute och jobbar.

Vad har du stött på för hinder när det handlar om boendeinflytande?
Jag har stort stöd från min chef i de projekt som jag genomför, men Hyresgästföreningen har varit ett hinder för att genomföra projekt i området. Jag tror att deras problem beror på att det suttit samma personer i styrelsen väldigt länge och att ingen har fått veta vad de sysslat med. Gåsagången Gror! har fått kritik från några boende som själva inte varit engagerade. Jag tror att de var rädda för förändring och ville att allt skulle se ut som det alltid har gjort. Det svåra är att få med de kritiska personerna.

Hur har du lärt dig att hantera problem inom projekt med de boende?
Det bästa är att ordna ett möte där man diskuterar problemet i grupp, rensar luften och löser det tillsammans. Jag är emot att »gå på« enskilda individer och säga att de gjort fel. Jag försöker att alltid lyssna på boende som är upprörda över något. Lyssna kommer man långt med!

Hur tror du de boendes roll i stadsdelsutvecklingen kommer att förändras i framtiden?
Det är svårt att säga. Jag hoppas att folk på Gåsagången kommer att vara mer engagerade. Det gäller att få igång fler aktiviteter ihop med de boende och jag tror att Familjebostäder kan ta en mer aktiv roll i detta i framtiden.

Ladda ner ”Röster från Backa” som PDF.