Utbildning

Projektets deltagare kan organisera olika typer av kurser och utbildningar som har med hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling att göra. Dels enstaka föredrag, som t ex sådana som presenteras under rubriken Presentationer, men även utbildningar av olika längd och slag samt andra typer av kunskapandeprocesser som anpassas till situationen. Kontakta gärna respektive projektdeltagare och diskutera detta, telefon och epost finns under rubriken Kontakt.

Aktuellt:

  • Ett seminarium eller en serie seminarier baserade på boken »Framtiden är redan här«, dvs använda kapitlen i boken som underlag för diskussion och lämna dem till deltagarna att läsa i förväg. Kostnad enligt överenskommelse.
  • En interaktiv workshop om medborgardialog. Utforska frågor kring dialogens möjligheter och praktik för den som leder samtal och dialog i sin vardag. Praktiska övningar, föreläsningar och samtal. Kostnad enligt överenskommelse.