Artiklar

– konferensbidrag och andra publikationer

Stenberg, Jenny (2013). ”Citizens as Knowledge Producers in Urban Change: Participation Changing Procedures and Systems.” Footprint – Participatory Turn in Urbanism 7(2): 131-142. Ladda ner.

Stenberg, Abrahamsson, Benesch, Berg, Castell, Corkhill, Danielsson, Fridén, Heed Styffe, Jadelius, Larberg och Tahvilzadeh (2013). Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola. Ladda ner.

Stenberg, Jenny (2012). »The Strength of Codesign: Citizens as Community Builders«. In: Design, Participation, Sustainability, ICT: Sustainable Public Open Spaces and Participation through Interaction and ICT. Ooms and Verbeke. Ghent, Belgium: 78-93. Ladda ner.

Abrahamsson, Hans (2012): »Cities as nodes for global governance or battlefields for social conflicts? The role of dialogue in social sustainability«. Paper presented at IFHP 56th World Congress: Inclusive cities in a global world Gothenburg, September 16-19 2012. Ladda ner.

Castell, Pål (2012). »Dialogues and citizen initiatives in stigmatized urban areas: reflections on the development of participatory planning principles in Gothenburg«. Paper presented at IFHP 56th World Congress: Inclusive cities in a global world, Gothenburg, September 16-19, 2012. Ladda ner.

Abrahamsson, Hans (2012): »Cities as nodes for global governance or battlefields for social conflicts? Security, development and justice in an urban context«. Bulletin of the Department of Conservation of Architectural and Environmental Assets, University of Naples Federico II, Neapel: BDC, Vol.12, 1/2012 ISSN:1121-2918. Paper for the open workshop, WUF VI, Naples September 6-7 2012. Ladda ner.

Abrahamsson, Hans (2012): »The role of cities in future global governance«. Paper for the Annual Meeting of the Political Scientists, Växjö September 2012. Ladda ner.

Abrahamsson, Hans (2012): »Utvecklingsbegreppet inför sin pånyttfödelse«. Skriftserien Fronesis nr -38-39 (2012): Utveckling, Bohus: Ale tryckteam. Ladda ner.

Abrahamsson, Hans (2011): »Globaliseringens lokala uttryck. En essä kring lokal globalisering, folkbildning och socialt hållbar stadsutveckling inför den nationella folkbildningskonferensen«. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa” i Malmö den 14.6.2011. Ladda ner.

Abrahamsson, Hans (2012): »Globaliseringens lokala uttryck – ett freds- och utvecklingsperspektiv på frågan om social hållbarhet«. Underlag till temadag om olika perspektiv på social hållbarhet. UNDP, Malmökommissionen och nätverket Globaliseringens Lokala Uttryck, Malmö 13 april 2012. Ladda ner.

Abrahamsson, Hans (2012): Städer som nav för en global samhällsutveckling eller slagfält för sociala konflikter. Underlagsrapport till Malmökommissionen, Malmö: Malmö Stad. Ladda ner.

Stenberg, Jenny & Lasse Fryk (2012). »Urban Empowerment through Community Outreach in Teaching and Design«. Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences 46: 3284–3289. Ladda ner.

Stenberg, Fryk, Bolin, Castell, Evenås, Larberg (2012). »Urban Empowerment: Cultures of Participation and Learning«. In: Open access paper available at urbanempower.se. Gothenburg, Mistra Urban Futures. Ladda ner.

Abrahamsson, Hans (2011): »Interventions and Governance in our time«. Paper for the GCGD conference on Rethinking Interventions and Governance 22 – 23.11.2011. Ladda ner.