Odling och följder av en föreläsning

Tillsammans med Mötesplatsen i Hammarkullen anordnade Mellanplatsprojektet fyra föreläsningar under våren 2012. Eftersom Mötesplatsens lokaler i det lilla röda huset vid torget i sig självt har många kvalitéer som »Mellanplats«, vilket beskrivits tidigare, ville vi skapa ett forum där tjänstemän och politiker från lokal och kommunal förvaltning, boende samt andra intresserade kunde samlas kring en kort föreläsning kopplad till stadsutveckling och medborgarinitiativ.

av Martin Berg

Martin Berg har en master i globala studier med fokus på hållbar stadsutveckling. Martin är anställd i ett projekt på Mistra Urban Futures där han arbetar med stadsodlingsfrågor.

Föredragen följdes av tid för samtal och diskussioner och de genomfördes med syfte att fånga upp krafter i Hammarkullen och bidra till att skapa dialog och knyta nya kontakter. Efter rundfrågning i Hammarkullen blev det fyra korta föredrag om medborgarråd i Berlin (Marzahn NordWest), bokaler och kryddor från Rosengård, stadsodling, och deltagande demokrati i Kenya.

Flera personer i Mellanplatsprojektet har tidigare arbetat med frågor som berör stadsodling och vi hade sett flera inspirerande exempel under en gemensam studieresa till Berlin. Ett av exemplen var den mobila trädgården Prinzessinnengarten där folk från kvarteret kunde mötas och odla tillsammans på en rivningstomt. Den som arbetat en timme i trädgården fick halva priset på grönsaker och mat i Prinzessinnengartens café och restaurant. Deltagarna behövde inte vara medlemmar i någon förening, vilket var intressant i vår svenska kontext där samhället ofta vill att gemensamma idéer bedrivs i föreningsform.

Att odla är konkret. Du kommer i direktkontakt med jorden och utvecklar en relation till den utemiljö du befinner dig i och kanske även till andra människor som vistas där. Odling är ett bra sätt att på ett fysiskt och mentalt plan ta din närmiljö i besittning. Många boende i Angered och Hammarkullen har dessutom erfarenheter och kunskaper kring odling och jordbruk med sig i bagaget.

Martin Berg.ballonger och odlingFoto Martin Berg

För att »så ett frö« och dela med oss av vår kunskap om stadsodling gjorde vi en allmän inbjudan till en föreläsning med budskapet »Odla där du bor!«

Tillsammans kom cirka 15 personer varav några boende i Hammarkullen, folk från Mötesplatsen och – vilket visade sig vara viktigt – tjänstemän från Fastighetskontorets satsning Stadsnära odling1.

Efter föreläsningen följde en diskussion och efter en stunds inspirerande samtal sittandes i ring sade en representant för Mötesplatsen:

– Det här exemplet med »Barn i Stan« i Malmö, skulle vi inte kunna göra något liknande här i Hammarkullen?

Vi i Mellanplatsprojektet nappade och erbjöd vårt stöd för att starta en odling av något slag under sommaren 2012. Vi enades om att det vore bra om odlingarna låg i anslutning till Mötesplatsen i Hammarpark, vilket även skulle kunna bidra till en positiv utveckling av parken som sedan många år hade ett eftersatt underhåll. Hammarpark hade tidigare använts som rekreationsområde, men var våren 2012, väldigt nedgången och användes mest som genväg till torget och som lekpark av områdets mopedåkare. Platsen kändes otrygg och var illa belyst kvällstid. Tillsammans med Mötesplatsen beslöt vi oss för att kontakta Park- och naturförvaltningen som förvaltade den aktuella marken och fråga vilka möjligheter som fanns till ett samarbete.

Det hela gick snabbt och några veckor senare hade Park- och naturförvaltningen, som gillat idén, ställt dit tre pallkragar och fyllt dem med jord. Mellanplatsprojektet bidrog med fröer och växter, mestadels kryddor. Hammarkullens öppna förskola engagerades och barnen sådde fröer och planterade växter under pompa och ståt. Saften spilldes ur plastglasen, lokaltidningen var där och fotade och träden var fyllda med ballonger. Vi i Mellanplats var sedan där några gånger under sommaren och hjälpte personal på Mötesplatsen och barn i området med vattning och gallring. Ofta kom folk förbi och frågade ifall de kunde smaka eller ta med sig grönsaker och örter hem. En kvinna med rötter i Kina stannade och pratade om den bok choy (kål) som odlades och en man med rötter i Mellanöstern kom förbi med en påse fröer som han ville sätta. Det visade sig att han varit bonde i Irak innan han kom till Sverige och Mötesplatsen och Mellanplats skaffade ännu en pallkrage som han fick sköta.

 

Foto Martin Berg

Sommaren kom och Mötesplatsen ordnande många fantastiska grillkvällar med levande musik där pallkragarna stolt sträckte på sig i fonden. Ärtor, bok choy, persilja, mynta och dill – då sommaren led mot sitt slut var allt borta, även en utav pallkragarna som eldats upp. Hoppas grönsakerna gav glädje och smak, råa eller i en gryta någonstans i Hammarkullen.

Pallkragarna var inte många, men de exponerades och folk såg att det gick att odla i Hammarpark. I likhet med odlingsinitiativet Gåsagången Gror i Backa som Mellanplatsprojektet varit engagerat i, visade pallkragarna i Hammarpark att även mindre insatser kan sprida ringar på vattnet och öppna upp för nya möjligheter. Pallkragarna föddes ur en föreläsning, vilket illustrerar hur man med relativt små medel kan länka samman olika grupper och aktörer och skapa sammanhang där nya initiativ kan födas.

Mötesplatsen har tyvärr stängt igen då orken tog slut och en mellanplats försvinner. Då det gäller överlevnaden för initiativ som pallkragarna i Hammarpark är det viktigt att de tas över och bärs av de boende själva. Hammarpark står inför en omfattande upprustning som delvis formats med hjälp av de boende i Hammarkullen och i regi av Utveckling Nordost2. Park- och naturförvaltningen ska ta ett helhetsgrepp om parken och kanske tar de med sig idén om en gemensamhetsodling?

Martin Berg.Sko¦êtselra¦èd small
Foto Martin Berg


Fotnoter:

  1. Göteborgs stad, genom Fastighetskontoret, startade projektet Stadsnära odling 2012. Målet och syftet var att främja småskalig stadsodling på kommunens mark genom att erbjuda ekonomiskt stöd och kunskap om ekologisk odling. Mer information hittar du på: www.stadsnaraodling.se.
  2. Utveckling Nordost är ett EU-finansierat stadsutvecklingsprojekt som omfattar SDF Angered och Östra Göteborg. Projektet löper mellan 2011-2013 och syftar till att stärka näringslivet, kulturen, stadsmiljön och Göteborgs östra stadsdelars attraktionskraft.

Ladda ner ”Odling och följder av en föreläsning” som PDF.