Mellanplatsprojektet

Forskningsprojektet som presenteras på denna hemsida kallas för Mellanplats men har egentligen det långa namnet »Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: ett interaktionsforskningsprojekt«. Projektet finansierades av Formas genom utlysningen »Samordnad stadsutveckling – en förutsättning för hållbarhet« som gjordes i samverkan med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet. Projektet var också medfinansierat av Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad och har varit associerat till Mistra Urban Futures.

Mellanplatsprojektet pågick 1 januari 2011 till 31 mars 2013 och förvaltades av Göteborgs miljövetenskapliga centrum på Chalmers tekniska högskola. Projektledare var Jenny Stenberg på Chalmers Arkitektur och projektet var transdisciplinärt i den meningen att de tolv deltagarna kom från olika bakgrunder inom akademin, arbetade inom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen samt var egna företagare. Vi har vitt skilda bakgrunder men samtidigt en gemensam koppling till stadsutveckling genom arkitektur, landskapsarkitektur, design, freds- och utvecklingsforskning, processledning, offentlig förvaltning och globala studier.

Arbetssättet vi använde av oss av var interaktivt i den meningen att det ständigt pågick en dialog mellan projektdeltagarna och invånare å ena sidan och kommunanställda å andra sidan. Vi arbetade med olika forskningsmetoder utifrån vår respektive bakgrund. Alla deltagare presenteras under rubriken Kontakt.

Projektet resulterade i:

  • Boken Framtiden är redan här som finns på hemsidan i sin helhet under rubriken Bok
  • En konferens i Hammarkullen 27 februari 2013 som finns beskriven under rubriken Konferens
  • Ett antal akademiska artiklar och konferensbidrag som finns under rubriken Artiklar
  • Föredrag och presentationer som kan hittas under rubriken Presentationer
  • Utbildningar om medborgardialog som finns under rubriken Utbildningar